Historia

60-luku

Juutuan Erä- ja Kalamiehet ry:n perustava kokous pidettiin Inarissa 31.5.1961. Perustajajäseninä olivat Aatos Alava, Lauri Arrela, Lauri Kiiskinen, Eero Kohonen, Simo Loponen, Veikko Mustonen, Unto Mäkinen ja Eino Sistonen. Puheenjohtajina toimi Aatos Alava ensimmäisen toimintavuoden, Ensio Anttonen seuraavat kolme vuotta ja Simo Loponen 1965-70. Ensimmäiset pilkkikilpailut järjestettiin 15.4.1962 Vastusjärvellä. Vuonna 1963 vuokrattiin maa-alue ampumarataa varten Kaamasesta. Inarin Lauluvaaran ampumaradan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1969 seuran saatua luvan Lapin lääninhallitukselta ja vuokrattua maan Metsähallitukselta ja NNKY:ltä.

70-luku

Puheenjohtajana jatkoi Simo Loponen -1976 ja Kauno Särkijärvi 1977-80. Vuonna 1974 jäseniä oli 200 ja vuonna 1979 jo 300. Ensimmäinen naistoimikunta aloitti toimintansa vuonna 1971. Virkistysretkien kohteina olivat mm. Pallas, Kultakero ja vuonna 1973 Murmansk. 1970-luvulla talkoilla hoidettiin Lauluvaaran ampumarataa, Siika-Suivakon ja Vaskon Kruununtuvan autiotupia. Riistanhoitotyöhön jäseniä velvoitettiin 10 markan sakon uhalla, oli tehtävä yksi telkänpönttö tai hävitettävä haaskalintu.

80-luku

Seuran puheenjohtajana toimi 1981-82 Reino Nikula ja 1983-1990 Kauno Särkijärvi. Vuonna 1980 Kari Pakarinen suunnitteli seuralle viirin, hihamerkin ja leimasimen. Kaamasen ampumaradan käyttö kiellettiin 1982. Vuonna 1984 TVL maksoi seuralle ampumarata-alueen vuokrasopimuksesta 25 000 mk ja seura rakensi vuonna 1985 Lauluvaaraan luodikkoradan ja liikkuvan hirviradan. Inarin kunnalta saatiin ensimmäinen (ja toistaiseksi viimeinen) avustus ampumaradan rakentamiseen. Vuonna 1986 järjestettiin ensimmäisen kerran Inarin Uistelukisa ja siihen osallistui 77 venekuntaa. Seuran ulkojäsen Ensio Ahokas lahjoitti Rautujärven kämpän seuralle ja vuonna 1987 kämppä purettiin ja siirrettiin Lauluvaaraan. Aktiivinen kilpailutoiminta jatkui niin kala- kuin ampumapuolellakin.

90-luku

Seuran puheenjohtajana toimi 1991-97 Jukka Vilppola ja 1998-2002 Veikko Aikio.

Lauluvaaran kämppää paranneltiin ja vuonna 1991 talkooväki haki Norjan Annijoelta kiviä toista takkaa varten. Muurarimestarina toimi seuran jäsen Yrjö Mäkiö. Kämpän sisätöiden yhteydessä asennettiin rakenteisiin sähköjohtoja ja seiniin pistorasioita ja vuonna 1992 vedettiin kämpälle sähköt aggrekaatin tilalle. Hirviseurueita velvoitettiin talkoisiin. 12 tunnin talkootyöstä seurue sai arpalipun, jolla osallistui vasaluvan arvontaan. Hirviseurueisiin kuulumaton lunasti arpalipun kolmella talkootunnilla. Vuonna 1997 teetettiin porakaivo ja vuonna 1998 vedettiin vesijohto kämppään.

Vuonna 1991 aloitettiin trap-radan rakentaminen hirviradan viereen ja laajennettiin luodikkoradan ampumakatosta. Vuoden 1997 myrskytuhot hirvi- ja luodikkoradalla korjattiin seuraavana vuonna. Vuosikymmenen loppupuolella asennettiin Inarin rhy:n lahjoittamat äänentoistolaitteet hirviradalle.

Vuonna 1990 osallistuttiin pilkin SM-kisojen eri tehtäviin. Vuonna 1992 aloitettiin yhdessä Ivalon ja Koppelon Erämiesten kanssa Inarin pilkkiviikon järjestäminen. Vuosina 1998-2000 järjestettiin Inarin Tuulispääjärvellä Raudun SM-pilkkikilpailut. Inarin uistelukisan osanottajamäärä laski 1990-luvun alussa, mutta jatkoi nousuaan taas vuosikymmenen loppupuolella. Inarin uistelukisa sai SKKL:n GP-kisan arvon 1990 ja 1992 pääsi Lappi-cupin osakilpailuksi. Hirvien määrä lisääntyi 1990-luvulla mutta metsokannat taantuivat.

Virkistystoiminnan puitteissa Kilpisjärvellä pilkittiin vuosina 1990, 1993 ja 1994. Vuonna 1994 tehtiin kalastusmatka Pykeijaan ja vuonna 1997 Oulun erämessuille.

2000-luku

Veikko Aikio jatkoi puheenjohtajana vuoden 2002 loppuun ja hänen tilalleen tuli vuonna 2003 Yrjö Musta. Yrjön jälkeen puheenjohtajana ovat toimineet Jari Kangasniemi (2005/11), Anneli Kaarret (2005/11-2006) ja Veikko Aikio (2007-2010). 

2010-luku

Vuonna 2011-2017 puheenjotajana puolestaan toimi Pasi Aikio.
Vuosina 2018-2020 puheenjohtajana toimi Janne Riskilä

2020-luku